Logo

Tarlaya Kaç Metrekare Ev Yapılır ? Tarlaya Ev Yapılır Mı ?

Tarlaya Kaç Metrekare Ev Yapılır ? Tarlaya Ev Yapılır Mı ? 

Bilindiği üzere İmar Kanunu tarlaların üstündeki konut vb. inşaata izin vermiyor.

Fakat sadece belirli sınırlardaki alanlara belirli yapıların inşaatına izin verilebiliyor.

Peki bu sınırlar nelerdir ? 

Tarlalar , İmar Mevzuatında ‘ imarsız arsa ‘ olarak geçmektedir.

Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili maddeler İmar mevzuatında açıkca belirtilmiştir , bu maddeler : 

- İnşaat alanı katsayısı yüzde 5’i geçmemeli

- Yapı inşaat alanları toplamda kesinlikle 250 m2 yi geçmemeli

- Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamamlı

- Yol ve parselin sınırılarına 5 metreden fazla yakınlaşmamak koşulu ile 

ev inşaatına izin veriliyor…

Tarlaya yapılabilecek ev için örnek vermek gerekirse : 

3 dönüm bir tarlanız olduğunu düşünelim : 

3 dönümün yüzde 5 i = ( 3000 / 100 ) x 5 = 150 metrekare 

yani tarlanızın üzerine 150 metrelik bir yapı inşa edebilirsiniz gibi görünüyor ama değil ( sebebi yazının devamında ) 

aynı hesabı 6 dönüm için yaparsak : 

6 dönümün yüzde 5i = ( 6000 / 100 ) x 5 = 300 metrekare 

burda dikkat edilmesi gereken şeylerden biri yukarda da belirttiğimiz gibi üst sınır 250 m2 , yani yüzde 5’den çıkan sonuç 300m2 olmasına rağmen sizin tarlaya yapabileceğiniz maksimum ev inşaat alanı 250m2 dir.

Evet biraz önce 3 dönümün üzerinden bir hesap yaptık ve sonuç 150 m2 çıktı.

Hesaba göre 150 m2 ev yapabiliyorduk fakat öyle değil dedik. Sebebi nedir ? 

Kilit Nokta : Mevzuat insanı yanıltabiliyor , bizde ilk okuduğumuzda yanıldık. Kilit nokta şudur ; Tarla vasıflı araziler kesinlikle 5000 m2 nin altına inemez. Bu ne demek , arsanız tam 5000 m2 olsa bile siz oraya ev yapamazsınız ! Bunun sebebi de oraya bir yapı inşa ettiğinizde kalan alan 5000 m2 nin altına düşmüş oluyor. Burdan da anlaşılacağı gibi 2 -3 dönüm tarlalara ev yapılamıyor. Yaparsanız ve tespit edilirse tutanak tutulup ceza kesilebilir. Ama tarlanız 5500 m2 ise oraya 250 m2 bir yapı koyabilirsiniz. 5050 m2 de ne yapacaksınız ? Çok basit 5050 - 5000 = 50 m2 bir ev yapabilirsiniz. 

Bu arazilerde tarımsal üretimi korumak için , üretimden pazarlamaya kadar süren faaliyetleri bünyesinde bulunduran entegre tesis niteliğinde olmamak şartı ile , konutla beraber ya da konuttan ayrı yapılan kümes ,  ahır , mandıra , ağıl , su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler , balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut haricindeki yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den , parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan tüm yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı geçmemek koşulu ile yapılabiliyor. 

Yukarda belirttiğimiz yapı çeşitlerinin birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla beraber inşaası durumunda da inşaat alanı katsayısı (0.40) ı geçemez

kaynak:http://www.petekemlak.com/      Mustafa BAL